Moje služby

Zameriavam sa na menšie až stredné firmy v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu a distribúcie produktov a služieb. Oblasť pôsobenia západné Slovensko, ostatné časti Slovenska po dohode.
Venujem sa hlavne hľadaniu a realizácii nových možností, aby sa firmy odlíšili od konkurencie a stali sa lídrami. Riešim taktiež krízové situácie a zefektívnenie a zjednodušenie fungovania firmy. Pomôžem Vám nájsť nové riešenia, aby sa Vaša firma stala ziskovejšia a úspešnejšia. Ak chcete byť lídrom na trhu, nájdeme spôsob, ako to dosiahnuť. Veľakrát, keď pracujete v jednej oblasti veľmi dlho, máte takzvané "klapky na očiach". To znamená, že sa nedokážete pozrieť na problém objektívne a s nadhľadom. To sa stávalo aj mne. A preto potrebujete niekoho nezávislého s iným pohľadom a skúsenosťami, ktorý Vám pomôže.

Riešené oblasti:
- nastavenie nového smerovania firmy - identifikácia problémových oblastí na základe analýzy firmy, určenie jasného smerovania firmy a jednotlivých krokov potrebných na nastavenie firmy v súlade s týmto smerovaním. Analýza prebieha formou stretnutia, na ktorom sa budeme rozprávať o Vašej firme. Preberieme jednotlivé oblasti a pozrieme sa na Vašu firmu z viacerých uhlov pohľadu. Na tomto stretnutí získate aj nové informácie ohľadne stratégie, marketingu a biznisu a získate aj nový pohľad na Vašu firmu. Následne dostanete spracovaný výstup z tohoto stretnutia, kde budete mať uvedené informácie zo stretnutia, identifikované problematické oblasti a návrhy riešení.
- rozvoj firmy a nové projekty - hľadanie a návrh nového rozvoja firmy a nových projektov, ktoré pomôžu firme odlíšiť sa od konkurencie alebo sa stať lídrom na trhu a prinesú nové tržby do firmy. Na základe internej a externej analýzy firmy, nájdeme spoločne nové projekty, ktoré pomôžu firme odlíšiť sa od konkurencie a získať nové tržby pre firmu.
- krízové situácie a reštrukturalizácia firmy - analýza firmy a nastavenie firmy na novú situáciu. Preorganizovanie firmy, odbúranie nepotrebných činností, stabilizácia firmy a nastavenie nákladov a činností, ktoré prinášajú firme tržby a zisk. Po analýze firmy, nadstavíme firmu podľa možností tak, aby sa vo firme urobil dobrý fungujúci základ, z ktorého sa bude môcť firma ďalej rozvíjať a napredovať.
- ziskovosť, produktivita, systém fungovania a kontrola - nastavenie efektívnejšieho fungovania firmy a procesov, zvýšenie produktivity a ziskovosti, nastavenie kontrolných mechanizmov na získanie kontroly nad firmou.
- iné podľa dohody

Ceny stanovujem až na základe prvého stretnutia, ktoré je bezplatné a nezáväzné. Na stretnutí budem oboznámený s Vašim problémom a Vy spoznáte mňa a možnosti riešenia. Problém môžem riešiť formou poradenstva alebo aj aktívnym zapojením sa do jeho riešenia. Môže to byť iba jednorázová záležitosť alebo aj dlhodobejšia pomoc. Všetko záleží od Vás a riešeného problému.
Niektoré firmy, s ktorými som spolupracoval od roku 2015, môžete vidieť aj v časti REFERENCIE.

Táto stránka používa cookies. Viac info