Späť

AKO VYTVORIŤ ALEBO INOVOVAŤ PRODUKT?

Ako sa hovorí „kto neinovuje, zahynie". Preto aj firmy inovujú a neustále vylepšujú svoje produkty, aby zaujali zákazníka. Ale ako inovovať?

AKO VYTVORIŤ ALEBO INOVOVAŤ PRODUKT?

Stačí sledovať, čo robí konkurencia, alebo len jednoducho niečo zmeniť na produkte, aby mal zákazník dojem, že má niečo nové? Ak iba kopírujete zmeny, ktoré urobila konkurencia, ako viete, že tieto zmeny chcel zákazník? Možno konkurencii tá zmena nepriniesla zvýšenie tržieb. Ak pridáte k produktu niečo, čo nie je pre zákazníkov dôležité, časom to zistia. Preto pri inovácii je najdôležitejšie jadro produktu. Jadro produktu vyjadruje to, akú potrebu alebo túžbu zákazníka produkt napĺňa. Tomu sa potom prispôsobí samotný produkt, jeho vzhľad, farba, vlastnosti, služby atď. Ak si spomeniete na niektoré značky, ktoré boli úspešné v minulosti a teraz už také úspešné nie sú. Naproti tomu značky, ktoré ste v minulosti ani nepoznali, sú dnes úspešné. Väčšinou to bolo preto, že tie úspešné značky, dokázali lepšie naplniť potreby a túžby zákazníkov, ktoré sa časom menili. V prípade mobilov je to napríklad to, keď sa firmy predháňali, čo všetko do mobilu namontujú – fotoaparát, výsuvnú klávesnicu, komplikovanejší operačný systém... A potom prišiel smartfón, ktorý viac napĺňal potreby zákazníkov. Dovtedy silné firmy padli a nastúpili nové úspešné firmy. Taktiež sociálna sieť vznikla na základe identifikácie potreby komunikácie medzi študentami na univerzite. Neskôr sa rozšírila na iné univerzity a postupne aj medzi ostatných ľudí, lebo napĺňala potrebu ľudí jednoducho komunikovať a zdieľať informácie medzi sebou, ktorú dovtedy nevedeli riešiť tak jednoducho.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info