Niekedy sú riešenia veľmi jednoduché.

Niekedy sú riešenia veľmi jednoduché.

Potrebujete urobiť Váš biznis úspešný alebo sa chcete stať lídrom na trhu?
Dostali ste sa vo Vašom biznise do určitého bodu a neviete ako ďalej?
Dávate veľa peňazí do marketingu, ale neprináša to výsledky?
Hľadáte nové možnosti rozvoja alebo sa potrebujete odlíšiť od konkurencie?

Niekedy sú riešenia veľmi jednoduché. Treba identifikovať, kde je skutočný problém. Keď už však dlho pracujete v nejakom biznise, tažko sa vám na vec pozerá nezainteresovane a z nadhľadu. Poznám to z vlastných skúseností. Ste už unavení neustálou operatívou, bojom s konkurenciou, dodávateľmi, zákazníkmi, zamestnancami a ďalšími problémami. Hľadáte rýchle univerzálne riešenia, ktoré vám ponúkajú rôzne firmy a ktoré by mali fungovať pre všetkých. Každá firma je však iná. Má inú históriu, iný produkt, inú kultúru a zamesatnancov a iný problém. Preto je potrebné najskôr identifikovať, kde je problém a na základe neho vybrať riešenia, ktoré sú vhodné pre vašu firmu. Ušetrí vám to veľa času a peňazí, keď sa nebudete venovať veciam, ktoré nepotrebujete a neprinášajú vám žiadny alebo len minimálny efekt.

Riešenia overené praxou

Riešenia overené praxou

​Pracujem v obchode, marketingu a stratégiách už veľmi dlhú dobu. Získal som veľa praktických skúseností v práci pre rôzne firmy, v rôznych pozíciach a oblastiach. V rámci poradenstva som získal veľa skúseností s problémami a ich riešeniami vo fimách s rôznym zameraním. Toto dopĺňam neustálym vzdelávaním a sledovaním nových trendov v oblasti obchodu a marketingu. Na základe toho som si vytvoril vlastný systém, ktorý mi pomáha identifikovať problém a následne navrhnúť riešenia. Veľa krát je ten hlavný problém v jednej veci a keď sa tá vyrieši, začnú postupne fungovať aj ostatné veci. Niektoré veci, ako sú základné ľudské potreby, správanie sa v určitých situáciach, túžby atď sa rokmi nemenia. Iné veci sa zase vplyvom zmien v technológiach, v spoločnosti, v politike, v ľudskom správaní (generácia x, y, z) menia a je ich potrebné neustále sledovať. 
Najväčší problém popri tom býva, že firma a ľudia nechcú vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a niečo zmeniť. Chcú fungovať tak ako doteraz, ale aby sa problém vyriešil. Hľadajú rôzne univerzálne zázračné riešenia, ktoré si zaplatia a ktoré sami vyriešia ich problém. Takýchto riešení dnes nájdete na internete veľa. Toto však nefunguje, alebo funguje len čiastočne. Ak neviete, kde je váš hlavný problém a ako ho treba riešiť, ako viete, či je práve toto univerzálne riešenie pre vás vhodné?

Táto stránka používa cookies. Viac info